Założenia kursu

Kurs składa się z 10 dynamicznych lekcji i jest odpowiedni dla dzieci w wieku 4 – 10 lat. Obejmuje zagadnienia z zakresu teorii muzyki np.: rodzaje gam i ich budowa, agogika, dynamika, triada harmoniczna, pojęcie dwudźwięku i trójdźwięku, orkiestracja.

W Kursie znajdują się :

  • ćwiczenia, które trenują słuch i głos ucznia oraz pamięć muzyczną
  • piosenki  specjalnie skomponowane na potrzeby kursu – w sposób humorystyczny utrwalają zdobytą wiedzę
  • przepiękne tematyczne animacje i rysunki
  • przykłady z muzyki klasycznej oraz popularnej
  • proponowana lista utworów do samodzielnego posłuchania