Odbiorcy

Odbiorcami zadania są nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego oraz ze szkół ogólnokształcących. Kurs kierowany jest dla dzieci w przedziale wiekowym 4-10 lat oraz dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do Szkół Muzycznych.