O platformie


Platforma do edukacji muzycznej Cybernuta powstaje w ramach projektu Kultura w Sieci finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Pierwsza tego typu platforma do edukacji muzycznej w Polsce.

Platforma Cybernuta ma na celu rozpowszechnić i ułatwić proces nauki muzyki. Gotowe konspekty lekcji oparte na autorskim pomyśle, mają wspomóc nauczycieli w procesie edukacji muzycznej. Platforma jest bezpłatna dla użytkowników i można bez ograniczeń korzystać z zawartych konspektów, autorskich animacji, ćwiczeń muzycznych oraz specjalnie skomponowanych utworów. Lekcje odbywają się na platformie, a wszelkie pomoce dydaktyczne odtwarzane są w czasie rzeczywistym trwania lekcji.

Na platformie Cybernuta znajduje się wszystko, co jest niezbędne do przeprowadzenia lekcji. Poprzez umawianie, osobne panele dla ucznia i nauczyciela, wszelkie materiały a także komunikacja audio-wizualną. Komunikacja audiowizualna dostępna z przeglądarki internetowej, ułatwia kontakt z uczniem oraz w sposób pasjonujący wciągnie go w świat kultury wyższej. Poprzez platformę Cybernuta chcemy zwiększyć obecność kultury w życiu społecznym młodego pokolenia. Edukacja w sieci pozwala w sposób przystępny wspierać kreatywne wychowywanie dzieci poprzez sztukę. Proces poznawczy oraz twórczy zawarty w programie Cybernuta zachęca młodych odbiorców do zgłębienia zagadnień ze świata muzyki, a także kształtuje świadomych odbiorców, wrażliwych na sztukę oraz poszerza ich wrażliwość muzyczną.

Założenia kursu

Kurs składa się z 10 dynamicznych lekcji i jest odpowiedni dla dzieci w wieku 4 – 10 lat. Obejmuje zagadnienia z zakresu teorii muzyki np.: rodzaje gam i ich budowa, agogika, dynamika, triada harmoniczna, pojęcie dwudźwięku i trójdźwięku, orkiestracja.

W Kursie znajdują się :

  • ćwiczenia, które trenują słuch i głos ucznia oraz pamięć muzyczną
  • piosenki  specjalnie skomponowane na potrzeby kursu – w sposób humorystyczny utrwalają zdobytą wiedzę
  • przepiękne tematyczne animacje i rysunki
  • przykłady z muzyki klasycznej oraz popularnej
  • proponowana lista utworów do samodzielnego posłuchania

Twórcy

Pomysłodawca i projekt platformy – Wojciech Porwisz

Partner merytoryczny projektu – Klaudia Romek

Autor kursu, tekstu piosenek oraz opiekun artystyczny projektu – Katarzyna Guran

Animacje – Joanna Wójcik

Kompozycja piosenek (“Gama C-dur”, “Piosenka finałowa”, Jingle) oraz nagranie partii fortepianu – Piotr Kalicki

Kompozycja piosenek “Gama a-moll”, “Głodna triada” – Katarzyna Sałapa

Wokal – Sabina Trombars

Nagrania i mastering ćwiczeń muzycznych – Wojciech Sałapa – Art of PianoSupport

Logo, identyfikacja wizualna i Key Visual – Studio graficzne GoodPix

Podziękowania :

Airis String Quartet – za udostępnienie swoich nagrań dla potrzeb kursu

Jan Kalicki – za udostępnienie nagrań na instrumentach perkusyjnych

Anna Bober – za udostępnienie swojego nagrania dla potrzeb kursu

Studio Radia Kraków – nagranie i mastering utworów muzycznych dla potrzeb kursu

Małgorzata Roszkiewicz i Magdalena Szydłowska M2Kancelaria – usługi oraz konsultacje prawne

Odbiorcy

Odbiorcami zadania są nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego oraz ze szkół ogólnokształcących. Kurs kierowany jest dla dzieci w przedziale wiekowym 4-10 lat oraz dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do Szkół Muzycznych.

Kontakt